postheadericon รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง

เกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับหนึ่ง  กลุ่ม ๔ รวม ๔กิจกรรม

 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ให้ไว้ณวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐