postheadericon กิจกรรมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

 

กิจกรรมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

 

 1. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช หน้าสนามที่ว่าการอำเภอกุดจับ
 2. ลูกหนังโดมมอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและเปิดคลีนิกสอนฟุตบอล
 3. การสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ
 4. ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์  ที่มหาวัทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 5. วันแม่แห่งชาติ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๖
 6. ทำบุญและถวายเทียนพรรษา วันอาสารหบูชา
 7. วันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด
 8. พิธีไหว้ครู
 9. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 10. พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
 11. ตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนตามโครงการ "ครูผู้ร่วมนิเทศ"
 12. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 13. วันวิสาขบูชา
 14. รับมอบคอมพิวเตอร์ผ้าป่าการศึกษา ๒๕๕๖ จากตัวแทนศิษย์เก่า
 15. ปฐมนิเทศนักเรียน