postheadericon เกียรติยศ-รางวัลของนักเรียน


  1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2. การประกวดนักประชาสัมพันธ์  สื่อปลอดภัย-อนุรักษ์อย่างไรเมื่อก้าวไปสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขันแอโรบิค  งานของดีกุดจับ  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖
  4. รองชนะเลิศอนดับที่ ๒ประเภทสถานศึกษา  การประกวดการแสดงของชมรม ทูบีนัมเบอร์วันต้านยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ประเภทกีฬา  เซปัคตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาประชาชนกุดจับคัพครั้งที่ ๒๙  ประจำปี ๒๕๕๗
  6. รางวัลเหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักชาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย กีฬามัธยม สพม.20 ปีการศึกษา 2562
  7. ถ้วยรางวัลอันอับที่สาม  แข่งขันชักกะเย่อชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รายการ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" สนามที่ ๓ อุดรธานี
  8. ถ้วยรางวัลอันอับที่สาม  แข่งขันชักกะเย่อชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี รายการ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" สนามที่ ๓ อุดรธานี