ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home เกียรติยศ-รางวัลของนักเรียน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

postheadericon โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๖

 

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

q1
q2
q3
1/3 
start stop bwd fwd

 

    wasanta | Microsoft Exchange Hosting