ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561

postheadericon กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561

 1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และปฐมนิเทศ 
 2. ทำบุญวันวิสาขบูชา
 3. เลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน
 4. บูรณาการกิจกรรมไหว้ครู- TO BE NUMBER ONE  รับน้อง
 5. อบรมเอดส์-เพศศึกษาใช้ชีวิตให้ปลอดภัย นร.ชาย ม.2-ม.6 
 6. งานต้อนรับและส่งผู้อำนวยการ
 7. นิทรรศการสุนทรภู่ลำรึก
 8. ลูกเสือแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและอบรมความปลอดภัยพื้นฐาน
 9. ลูกเสือเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาเลูกเสือแผห่งชาติ
 10. ประชุมคระกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนภูพานวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 11. การอบรมเพศศึกษาและปัญหาเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
 12. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณโดย  งานป้องกันภัยอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 13. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
 14. กิจกรรมวันภาษาไทย
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 16. กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกสวย
 17. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว
 18. โครงการอบรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 19. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วฐ.๒๑)
 20. สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 21. ลูกเสือ-เนตรนารีทดสอบวิชาสูทกรรม  ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

  กิจกรรมของพวกเรา
  wasanta | Outsourced Technical Support