ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561 ครูฯอบรม log-book

postheadericon คณะครูฯ อบรม log book

 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วฐ.๒๑)

ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์

๒๕  สิงหาคม   ๒๕๖๑


q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
1/7 
start stop bwd fwd

 

    กิจกรรมของพวกเรา
    wasanta | Sharepoint Hosting