ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home ผลงานด้านวิชาการ ปี ๒๕๕๖

postheadericon ผลงานด้านวิชาการ ปี ๒๕๕๖

ผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ชั้น ม.๓  ม.๖
 2. สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
 3. สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ สพม.๒๐ กลุ่มที่ ๔
 4. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
 6. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 8. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 9. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 10. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 11. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 12. ผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

q1
q2
q3
1/3 
start stop bwd fwd

 

  เกียรติยศ-รางวัลและผลงาน
  wasanta | Moss 2007