ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

postheadericon ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา


การประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

- สรุปผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สาม


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

-ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

    wasanta | Virtual Desktop